Kortdesign - Accepter betingelserne
Trin 1 af 5
Læs og accepter nedenstående betingelser:


For at få udstedt et kort med dit eget design skal følgende vilkår være opfyldt:

De almindelige betingelser for udstedelse af kort i Arbejdernes Landsbank skal være opfyldt herunder blandt andet:

 • Du skal kunne kreditgodkendes efter Arbejdernes Landsbanks sædvanlige betingelser for udstedelse af betalings- og kreditkort. På www.al-bank.dk finder du
 • Brugerregler for Visa/dankort
 • Brugerregler for AL-MasterCard
 • Brugerregler for AL-MasterCard Cash
 • Brugerregler for AL-Ungdomshævekort
 • I forholdet til designet på kortet er der følgende regler:

  • Kortet må ikke indeholde tal, bogstaver, tekster, slogans eller lignende.
  • Du må ikke anvende web-adresser og e-mailadresse på kortet.
  • Der må ikke vises varemærker og logoer på kortet.
  • Der må ikke være afbildning af biler og motorcykler på kortet.
  • Der må ikke være afbildning af pengesedler, mønter eller symboler for disse på kortet.
  • Du må ikke anvende metalliske farver, metallisk-lignende farver eller anden form for guldfarver som baggrund.
  • Optræder genkendelige eller kendte personer f.eks. musikere, sportsudøvere eller offentlige personer på kortet, forbeholder Arbejdernes Landsbank sig ret til at kræve personens/ernes skriftlige samtykke.
  • Billedet må ikke være portræt af en person, herunder kortholder, som får kortet til at ligne et legitimationskort.
  • Der må ikke anvendes fotos og billeder, som andre har ophavsret til. Herunder bl.a. alle former for computergrafik.
  • Kortet må ikke indeholde anstødelige, religiøse eller politiske budskaber i form af billeder, symboler eller grafik.
  • Kortet må ikke indeholde anstødelige eller seksuelle motiver, genstande m.v.
  • Arbejdernes Landsbanks logo samt kortets ledetekster skal tydeligt fremgå på den valgte baggrund. Arbejdernes Landsbank forbeholder sig retten til at ændre det indsendte korts farve på Arbejdernes Landsbanks logo og/eller ledetekster.
  Hvert enkelt kort skal individuelt godkendes af Arbejdernes Landsbank og Dankort A/S/Visa/MasterCard International og ingen af parterne er forpligtet til at begrunde eventuelle afslag.