Kortdesign - Accepter betingelserne
Trin 1 af 5
Læs og accepter nedenstående betingelser:

For at få udstedt et kort med dit eget design skal følgende vilkår være opfyldt:

De almindelige betingelser for udstedelse af kort i pengeinstituttet skal være opfyldt herunder blandt andet:

 • Du må ikke være registreret som check- eller hævekortmisbruger
 • Du skal kunne kreditgodkendes efter pengeinstituttets sædvanlige betingelser for udstedelse af betalingskort.
Hvis du ønsker at få en ny korttype, som du ikke har i forvejen, vil pengeinstituttet efter omstændighederne kontakte dig for at aftale nærmere. Og hvis du ikke er kunde i pengeinstituttet i forvejen, bliver du kontaktet for at aftale nærmere om kundeoprettelse og kreditgodkendelse.

I forhold til designet på kortet er der blandt andet følgende regler:
 • Kortet må ikke indeholde logoer, varemærker, og der må ikke anvendes fotos, billeder eller andet materiale, som andre har ophavsret til. Der må heller ikke være reklame- og markedsføringslignende billeder, hvor billedet er centreret om et 'produkt', f.eks. en bil, motorcykel, smykke, kunst, tegneseriefigurer eller andet materiale. Det gælder også, selv om der ikke er et synligt logo/varemærke på billedet. Hvis det er en personlig tegning, herunder børnetegning, kræver det en erklæring. Du bedes kontakte dit pengeinstitut. Derudover afvises alle former for computergrafik.
 • Kortet må ikke indeholde tekster, slogans, web- og/eller e-mailadresser, dato for hvornår billedet er taget eller lignende.
 • Billeder af personer kræver samtykke. Pengeinstituttet forudsætter, at et sådant samtykke er givet, men kan til enhver tid kræve at få personens skriftlige samtykke. Er der tale om billeder af berømte personer, musikere, offentlige personer, sportsudøvere, gruppebilleder o.l. vil kortet blive afvist af pengeinstituttet. Kontakt efterfølgende dit pengeinstitut med skriftligt samtykke af personer på billedet.
 • Kortet må ikke indeholde anstødelige eller provokerende billeder eller religiøse, racistiske eller politiske budskaber/personer i form af billeder, symboler eller grafik (f.eks. militær, jagt, voldelige situationer, kampsport m.v.). Det valgte kortdesign må ikke virke anstødelig på andre kulturer internationalt. Risikoen er f.eks., at du får inddraget dit kort.
 • Kortet må ikke indeholde anstødelige eller seksuelle motiver, genstande m.v. Det valgte kortdesign kan virke anstødelig på andre kulturer internationalt (f.eks. børn uden tøj, voksne i badetøj og kyssende par). Risikoen er f.eks., at du får inddraget dit kort.
 • Der må ikke anvendes metalliske farver som gennemgående farver (f.eks.: sølv- eller guldlignende).
 • Pengeinstituttets logo samt kortets ledetekster skal tydeligt fremgå på den valgte baggrund. Pengeinstituttet forbeholder sig retten til at ændre farve på pengeinstituttets logo og/eller ledetekster på det indsendte kort.
 • Designet må ikke have et sådant indhold, at det kan medføre problemer i en betalingssituation (f.eks. ID-lignende billeder eller billeder med sikkerhedselementer).
 • Designet må ikke kunne påvirke kortets varemærke eller grundlæggende værdier negativt (f.eks. billeder af påvirkede personer).
Hver enkelt kort skal individuelt vurderes og godkendes af pengeinstituttet, og pengeinstituttet er ikke forpligtet til at begrunde evt. afslag.